QUALITY SORT AND CONTROLL SERVICE
FOR AUTOMOTIVE AND OTHER INDUSTRIES

T-sort služby

Triedenie

Vyselektovanie nakupovaných alebo vyrábaných komponentov podľa požiadaviek a parametrov výrobcu resp. jeho dodávateľa.

Kontrola

Spočíva v príprave komponentov do alebo priamo vo výrobnom procese podľa požiadaviek a parametrov výrobcu resp. jeho dodávateľa.

Meranie

Kontrola komponentov spočívajúca v meraní posuvnými meradlami, mikrometrami, úchylkomeradlami, atď ...

Úpravy / opravy

Vzťahujú sa na komponenty ktoré mechanickou úpravou dosiahnu kvalitatívne vyhovujúcu úroveň.


Viac o službách

Doprava

Ak zákazník nedisponuje priestorovými kapacitami na ich výkon, môže využiť vlastné priestory firmy T-SORT. Logistika dielov je rovnako zabezpečená vlastnou dopravou fa. T-SORT.

Viac o doprave

Zaujali Vás naše služby?

Kontaktujte nás