QUALITY SORT AND CONTROLL SERVICE
FOR AUTOMOTIVE AND OTHER INDUSTRIES

Doprava

Ak zákazník nedisponuje priestorovými kapacitami na ich výkon, môže využiť vlastné priestory firmy T-SORT. Logistika dielov je rovnako zabezpečená vlastnou dopravou fa. T-SORT.

Úžitkové vozidlo s nosnosťou do 3,5t
(ložná plocha 2 paletové miesta*)

Nákladné vozidlo s nosnosťou do 7,5t
(ložná plocha 10 paletových miest*)

*paletové miesto = 1EUR paleta s rozmermi 120x80cm