QUALITY SORT AND CONTROLL SERVICE
FOR AUTOMOTIVE AND OTHER INDUSTRIES

Naše služby

Všetky služby ktoré zabezpečujeme, vykonávame priamo u zákazníka. Ak zákazník nedisponuje priestorovými kapacitami na ich výkon, môže využiť vlastné priestory firmy T-SORT. Logistika dielov je rovnako zabezpečená vlastnou dopravou fa. T-SORT.

Komunikácia s dodávateľom nášho zákazníka prebieha formou dodávateľského inžinieringu.

Triedenie

Vyselektovanie nakupovaných alebo vyrábaných komponentov podľa požiadaviek a parametrov výrobcu resp. jeho dodávateľa. Prevažne vykonávané u skladových zásob.

Vstupná a výstupná kontrola

Spočíva v príprave komponentov do alebo priamo vo výrobnom procese podľa požiadaviek a parametrov výrobcu resp. jeho dodávateľa.


Meranie

Kontrola komponentov spočívajúca v meraní posuvnými meradlami, mikrometrami, úchylkomeradlami, digitálne merania hrúbky vrstvy povrchovej úpravy, kontrola stereo-mikroskopom a ďalšími konvenčnými i nekonvenčnými meradlami. V našom portfóliu sa nachádza aj svetelný box pre kontrolu a porovnávanie farebných odtieňov rôznych materiálov s možnosťou simulácií denného svetla (D65) pre presnú reprodukciu farieb v súlade s CIE, ISO 3668 & DIN 6173-2, Žiarovkové osvetlenie, ako v domácnostiach, hoteloch a reštauráciách (A) , Typické osvetlenie pre kancelárie, výklady a prezentácie (TL84), Denné svetlo pre presnú reprodukciu farieb v grafickom priemysle (D60), UV osvetlenie pre posúdenie materiálov s fluorescenčnými farbivami a optickými zjasňovačmi (UV-A).

Dodatočné úpravy / opravy

Vzťahujú sa na komponenty ktoré mechanickou úpravou dosiahnu kvalitatívne vyhovujúcu úroveň. Sú situácie kedy je vhodné ak nie potrebné pre kontrolu alebo dopracovanie jednotlivých dielov, vyrobiť nenáročné prípravky či šablóny. Často za účelom zefektívnenia alebo spresnenia produkcie s možnosťou opakovania. Návrh a výrobu takýchto pomôcok si realizujeme sami. Zásluhou širokého spektra nášho vybavenia pre oblasť kontrolných služieb, vieme rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov. Pre prácu používame výhradne profesionálne či už pneumatické, elektrické alebo mechanické náradie určené na používanie v náročných záťažiach akou je sériová výroba.